Tia Tanindrazana : Administration & Institutions

Kajy politika amin’ny fifidiananaNakarina ny karaman’ny mpiasan’ny kaominina

Nakarina ny tambin-karaman’ny mpiasan’ny kaominina rehetra manerana an’i Madagasikara araka ny didim-panjakana nivoaka ny 27 febroary 2018.

Mahakasika ny fahefana mpanatanteraka eo anivon’ny kaominina, ny mpanolotsainan’ny kaominina, ny tompon’andraikitra ao anatin’ny kabinetran’ny kaominina io didim-panjakana io. Milaza ny fanjakana foibe fa zava-dehibe ny fivoahan’ity didim-panjakana ity satria efa ela no niandrasan’ny tompon’andraikitra eo anivon’ny kaominina mahakasika ny fampiakarana ny tambin-karama, izay efa tsy mifanaraka amin’ny toetrandro. Nanambara ny praiminisitra fa «Nihaino ny fitondram-panjakana ary noho ny toromariky ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina dia tafavoaka soa aman-tsara io didim-panjakana io». Mazava be ny fisian’ny tanjona politika amin’ny fifidianana, ary heverina avy hatrany, fa antony lehibe tsy nampiakarana ny karaman’ny mpiasam-panjakana ity fanapahan-kevitra ity. Akaiky ny vahoaka sy azo lalaovina sy atao fitaovana amin’ny fampandaniana ny antokon’ny fitondrana tsara ny mpitantana eny amin’ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana, ka tsy maintsy tambazana sy alaina ny fony. Torak’izany ihany koa ny eny amin’ny fokontany, ka ny tany amin’ny Faritra Vakinankaratra izao tamin’ny farany teo, dia voalaza fa natao sorona mihitsy ny karaman’ny mpiasam-panjakana, fa nandoavana ny karaman’ny sefom-pokontany 18 volana no laharam-pahamehana. Toa tsy azon’ny fitondrana antoka hahazoany tombontsoa, ary vao mainka naharomotra azy ny fijoroan’ny sendikan’ny mpiasam-panjakana maro nanao fitakiana sy matetika manakiana azy, ka toa aleony ny mpiasan’ny kaominina no tambazana. Arakaraka ny tombontsoa politika ny laharam-pahamehana amin’ny fanapahan-kevitra eto, kanefa mety vao mainka ho poizina ho an’ny fitondrana io resaka fitanilana sy kajikajy maloto io.

Toky R

Ajouter un commentaire

Cliquez ici pour ajouter un commentaire